transavia
Google Home | Amazon Echo Show

Win een Google Home of Amazon Echo Show!

Je volgende vakantie boekt jouw virtuele assistent.

Start de opname en vertel ons op je leukst in maximaal 20 seconden welke slimme speaker jij wilt winnen, en waar je hem voor zou gebruiken. Wie weet gaat je wens in vervulling. Ben je er klaar voor? Go!
Laat je horen en win!
Bij Transavia houden we van innovatie. We doen er alles aan om het voor jou leuker en makkelijker te maken. En hoe leuk zou het zijn om vanuit je luie stoel een ticket naar de zon te boeken, zonder ook maar iets anders dan je stem te gebruiken? Het kan! Slimme speakers maken het mogelijk. Vraag jouw virtuele assistent vanalles voor je te doen. Je favoriete muziek aanzetten, het laatste nieuws vertellen of je agenda checken. Heerlijk! Spreek in ongeveer 20 seconden in welk apparaat jij wilt winnen, en waar je hem voor zou gebruiken. De leukste inzendingen worden beloond. Winnaars worden uiterlijk 4 april bekend gemaakt.
Check de volgende punten:
  • * Heb je de laatste versie van je browser?
  • * Is de microfoon aan en gekoppeld aan je device?
  • * Zorg ervoor dat je geluid opnemen toestaat op je device

Nog steeds problemen? Probeer dan een ander device.
Movie

Deel deze actie met je vrienden

Deel dit op FacebookDeel dit op Twitter

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Transavia Airlines C.V. (hierna: “Transavia”) georganiseerde ‘Amazon Echo Show/Google Home winactie’, hierna te noemen: “Actie”.

Deelname
Door Transavia een audiobericht in te sturen via de speciale landingspagina neemt u deel aan de Actie.
Door deelname aan de Actie gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen door de deelnemer worden gedownload en/of geprint en worden op verzoek aan de deelnemer per e-mail toegestuurd.
Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en 18 jaar of ouder is.
Deelname aan de Actie kan tot 23:59 op 27 maart 2018.
Medewerkers van Transavia en personen die organisatorisch betrokken zijn bij de Actie, mogen niet deelnemen aan de Actie.

Speelwijze
Op de speciale landingspagina (https://www.transaviavoice.com/) krijgt de deelnemer de mogelijkheid om zijn/haar audiobericht in te sturen wat hij of zij graag aan Amazon Echo Show of Google Home zou willen vragen.
Het aantal ingestuurde audioberichten van de betreffende deelnemer heeft géén invloed op de trekking van de winnaar.
Iedere deelnemer kan maximaal één prijs winnen.
Transavia zal de gegevens van de deelnemers verzamelen in een Excelsheet. Door middel van een formule – worden op een onafhankelijk wijze – de winnaars geselecteerd. De trekking vindt plaats op 28 maart 2018.
Om kans te maken op de prijs moet de deelnemer volger zijn van het Transavia Instagramaccount.
De gegevens van de deelnemers worden na de trekking(en) door Transavia verwijderd.

Prijs
Deelnemer maakt met deelname kans op de volgende prijs:

  • 2 x Amazon Echo Show
  • 2 x Google Home
Transavia geeft in totaal 4 prijzen weg.

Uitslag prijswinnaars
De winnaars worden geselecteerd zoals beschreven in artikel 11.
Trekking zal plaatsvinden op 28 maart 2018 en de winnaar wordt met een persoonlijk e-mailbericht op de hoogte gesteld op uiterlijk 4 april 2018. Indien de winnende deelnemer niet op uiterlijk 4 mei 2018 haar/zijn prijs claimt door te reageren op het e-mailbericht, vervalt het recht op de gewonnen prijs.
Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor enige geldprijs.
Aansprakelijkheid
Transavia is niet aansprakelijk voor uit de Actie en/of prijs voortvloeiende schade, welke dan ook, van winnaar en/of haar/zijn gast, noch voor de schade van derden.
Transavia is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door hen te verstrekken prijs (noch voor enig onderdeel daarvan). Mocht de prijs om wat voor reden dan ook niet voldoen aan de verwachtingen van de prijswinnaars en/of reisgenoten, dan heeft de prijswinnaar (en reisgenoten) geen recht op een vergoeding, noch op enige bijstand of anderszins.

Overige
Eenieder die van mening is dat deze Actie niet voldoet aan de ‘Gedragscode promotionele kansspelen 2017’, kan een klacht indienen bij Transavia door een e-mail te sturen naar social.media@transavia.com
Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
Op de Actie zijn tevens onze "https://www.transavia.com/nl-NL/de-kleine-lettertjes/disclaimer/" gebruiksvoorwaarden van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden de disclaimer.
Voor deze actie gelden voorts de "https://www.transavia.com/nl-NL/de-kleine-lettertjes/privacy/" privacybepalingen zoals Transavia die hanteert. Deze bepalingen zijn te vinden onder Privacy.
Transavia heeft te allen tijde het recht de Actie aan te passen, stop te zetten en/of deelnemers die misbruik maken van de Actie uit te sluiten. Transavia is gerechtigd om de Actie zonder vooraankondiging eerder dan aangegeven te beëindigen en/of de duur van de Actie te verlengen.


transavia

Helaas, je kunt geen boodschap meer opnemen om een slimme speaker te winnen. Maar, niet getreurd..

Er komen namelijk nog heel veel andere campagnes aan dit jaar met fantastische prijzen! Houd al onze kanalen dus goed in de gaten. Volg ons op Instagram, Facebook of YouTube en blijf op de hoogte. Voor nu, bedankt voor de interesse en het meedoen aan onze Voice-campagne! De winnaars worden voor 4 april op de hoogte gebracht.

Hopelijk tot snel!


transavia